آفتاب علم

عدد 114 چه ارتباطی با قرآن دارد؟
بچه ها حالا می خواهیم با این عدد تاریخ تولد یکی از امامان را به دست آوردیم.

 عدد 114 را تقسیم بر 2 کنید؟ آفرین، احسنت 57.
بله بچه ها، آیا می‌دانید سال 57 قمری تولد کدام امام ما است؟
راهنمایی: اگر به خود عدد دقت کنید می توانید جواب را به دست آورید؟
احسنت، امام محمّد باقر (ع)، آفرین عدد 5، پنجمین امام ما، امام محمد باقر (ع) است.
هفتم، خوب. بچه‌ها عدد 7 چه ارتباطی با امام محمد باقر (ع) دارد؟ بله آفرین، معصوم چندم؟ معصوم هفتم.
حالا می خواهم یک داستان قشنگ در مورد امام محمد باقر (ع) برایتان بگویم.
یکی از دوستان پیامبر (ص)، جابر نام داشت. او روزی نزد پیامبرخدا بود، پیامبر (ص) نگاهی به صورت جابر انداختند و فرمودند: ای جابر مژده ای به تو بدهم؟
لب های جابر از خوشحالی شکفته شد و با تعجب پرسید: چه مژده ای! ای رسول خدا (ص)!
پیامبر (ص) فرمود: عمر تو طولانی خواهد شد و یکی از فرزندان مرا که فرزند امام چهارم است، ملاقات
می کنی، سلام مرا به او برسان.
سال ها گذشت، امام اول آمد و به شهادت رسید، امام دوم آمد و به شهادت رسید، امام سوم آمد و به شهادت رسید، تا اینکه نوبت به امامت حضرت سجاد (ع) رسید.
جابر که پیرمرد شده بود به دیدن امام آمد، امام چهارم (ع) او را درکنار خود نشاند. آن دو مشغول احوال‌پرسی بودند که کودک زیبارویی وارد خانه شد.
سلام کرد و گوشه ای نشست، جابر لحظه‌ای به این کودک نگاه کرد و نشانه هایی را که پیامبر (ص) داده بود، در سیمای کودک یافت، آنگاه او را بغل کرد و بوسید. آن کودک هم به جابر احترام کرد.
آن گاه جابر رو به امام چهارم کرد و پرسید: اسم این کودک چیست؟
حضرت فرمود: اسم او محمد و معروف به باقر یعنی شکافنده دانش هاست. جابر پیام رسول الله (ص) را به امام باقر (ع)رساند، امام هم با خوشحالی فرمودند: سلام خدا به پدرم رسول خدا و سلام بر تو که سلام او را به من رساندی (کشف الغمه، ج2، ص 328 با پردازش)
بله بچه ها ! همین کودک، چهار ساله شاهد واقعه خونین کربلا بود.
چندتا سؤال می پرسم، جواب ها را داخل این دایره ها بنویسید.
1. به عفو و گذشت می گویند؟ بخشش.
2. باغ حضرت زهرا (س)؟ فدک.
3. نام سرزمین بلقیس؟ سبا.
4. سوره ای به نام غار؟ کهف.
5. امام دوم شیعیان؟ حسن.
6. شهر امام رضا؟ مشهد.
7. محل حکومت امام زمان (عج)؟ کوفه.
8. به مؤمن نترس گویند؟ شجاع.
9. سوره ای کوچک به نام حیوانی بزرگ؟ فیل.
10. از مقدمات نماز که از دو طرف خوانده می شود؟ وضو.
11. شیطان آن را پهن می‌کند؟ دام.

راز دایره: شکافنده علوم
شعر:
یا باقرالعلوم           یا باقرالعلوم
شهر مدینه شد     از مقدمت بهشت
عشقت شد از ازل    ما را به سرنوشت
یا باقرالعلوم           یا باقرالعلوم
روز ولادتت        این مرغ قلب من
پر زد به بام تو         یا باقر العلوم
یا باقرالعلوم           یا باقر العلوم
غمگین و خسته‌ام    در غم نشسته‌ام
حل کن تو مشکلم      یا باقر العلوم
یا باقر العلوم          یا باقر العلوم

 

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *