اردو داری (1)

تعریف اردو، قابلیت ها و ظرفیت های اردو، اصول اردو، آفات و آسیب‌های اردو، راهکارها، عوامل مؤثر بر اردو، انواع اردو، برنامه‌های اردو، ارکان اردو: (متربی، مربی، مسئولین، امکانات ولوازم، مکان اردو)

 * تعریف اردو:
اردو به برنامه ای گفته می شود که زندگی با گروه همسالان و مربیان در بازه زمانی مشخص با برنامه و هدف مشخص که بصورت جمعی می باشد و معمولاً خارج از فضای آموزشی است و مشخصه اصلی آن «زندگی است».
* قابلیت‌ها و ظرفیت های اردو…
– در بطن اردو مربی است و نقش اصلی را ایفا می‌‌کند چون هم الگو ست و هم شناسایی درست دارد.
– اردو مکان خوبی است برای راه انداختن تفکر.
– الگو پذیری از بعضی، ویژگی های هم اردویی ها، از آفات اردوست، که راهکار آن تیزبینی مربی یا مسئولین اردوست.
– از عوامل مؤثر بر اردو تشویق است؛ در اردو زندگی می‌‌کنیم.
– شناخت ویژگی‌های متربیان؛ چون در موقعیت‌های متنوع قرار می‌‌گیرند.
– رشد و تقویت روحیه همکاری متربیان (زندگی جمعی، مسئولیت اجتماعی دادن، مسئولیت مشترک دادن به آنها).
– اردو بستری مناسب است برای شناخت روحیات (متربیان برای مربی و متربی برای خودش).
– بستری مناسب برای اجرای برنامه غیر آموزشی.
– بستری مناسب، برای تمرین اخلاق و ترک عادات نا مناسب زندگی است. مثلاً: مسواک زدن.
– بستری مناسب برای رشد خلاقیت‌ها، بدلیل محدودیت ها.
– بستری مناسب برای آمادگی پیداکردن برای مقابله با مشکلات. 

 بستری مناسب برای انس و الفت بین متربی و مربی گروه‌ها.
– بستری مناسب برای تخلیه سالم انرژی.
– رشد و تقویت شخصیت، اعتمادبه نفس، اراده، تفکر، زندگی جمعی، هویت و انسجام گروهی.
* اصول اردوی تربیتی:
تربیت و رشد از جمله اهداف اصلی برقراری اردو است و در اولویت است یعنی تربیت فدای برنامه نشود.
استفاده از تمامی ظرفیت ها و زمان ها؛ لحظات غذا خوردن یا مسیر بین راهی داخل اتوبوس.
برای زمان خواب برنامه داشته باشید تا بیهو ده بیکار نباشند.
شادابی و نشاط راحفظ کنید.
رده سنی یکسان باشند.
* وظایف مربی
– مدیر و مربی نقش اصلی گروه را داشته باشد.
– مربی در اجرای برنامه تعادل داشته باشد مثلا در نماز وکارهای دیگر.
– مربی باید از تک تک متربی ها شناخت داشته باشد ومتناسب با روحیه هرکدام، به تنها مسئولیت بدهد.
– مربی باید هماهنگ با برنامه ها باشد.
– مربی باید ارزیابی از برنامه ها داشته باشد.
* اصول برنامه‌ریزی و مدیریت اردو
1. آزادی و اختیار
متربی باید در اردو احساس کند که تحت فشار و اجبار نیست؛
2. شادی و خوشحالی
نمی‌گوییم بچّه‌ها آن چنان شاد و سرمست باشند که در نوعی غفلت، لودگی، لهو و لعب و… غرق شوند، ولی روح کلّی حاکم بر اردو باید شادی و خوشحالی باشد.
3. حاکمیت روح دینی، اخلاق و احکام اسلامی
احکام و اخلاق اسلامی، اگر چه به صورت مستقیم و شدید و با حجمی زیاد در اردو آموزش داده نمی‌شود، ولی در آنجا حاکمیت خواهد داشت و به گونه ای عادی مورد تبعیت همگان قرار خواهد گرفت.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *