تقلید و تبعیت کورکورانه 1

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

یکی از آسیب های جدی در این نوع فعالیت، تبعیت و تقلید کورکورانة اعضای گروه از سرگروهشان است. آنها بدون آگاهی و بصیرت در رفتار و پندار و گفتار از سرگروه خود پیروی می کنند.

منظور از تبعیت و تقلید کورکورانه اين است كه در جريان تربيت ديني، افراد چنان تربيت شوند كه سرگروه را به چشم مراد خويش ببينند، به اين معنا كه وي را بالاتر از ملاک ها و معیارها قرار دهند و او را چنان بنگرند كه گويي منشأ اوليه حق است. این همان آسیب جدی و خطرناکی است که از آن تعبیر مرید و مراد بازی می شود و به تعبیری در این حالت سرگروه تلاش می کند به جای آنکه متربیان را جذب اسلام نماید ، افراد را جذب خود می نماید.

عوامل

الف) عوامل مربوط به سرگروه

  • خودمحوری سرگروه

یکی از عوامل مهم بوجود آمدن تبعیت و تقلید کورکورانه در اعضای گروه، روحیه خودبزرگ بینی و خود محوری در سرگروه است. وی با رفتارهای زباندارِ خود به دیگران القاء می کند که من محور هستم، آنچه که من می گویم حق است.

  • ضدارزش دانستن ارتباط با غیر سرگروه

یکی از مسائل تربیتی که در فعالیتهای گروهی اهمیت دارد این است که متربی بی دلیل با سایر افراد مسئول و غیرمسئول در سازمان پایگاه ارتباط برقرار نکند. بلکه ارتباطش با همه افراد دارای ضابطه و معیار باشد. مثلاً با کتابدارِ کتابخانه به دلیل اینکه اطلاعاتی در مورد کتب دارد مرتبط می شود، آن هم در حد دریافت اطلاعات لازم. متأسفانه برخی از سرگروهها در این مسئله تربیتی دچار افراط می شوند و در عمل با اصل مسئله مقابله می کنند خواه ارتباط با معیار و ملاک باشد خواه بدون آن. با ارتباط برقرار کردن اعضای گروه با افراد دیگر بصورت افراطی برخورد می نمایند. در برخی موارد دیده شده است سرگروه با عبارات صریح در جلسه عمومی گروه اعضاء را از هرگونه ارتباط با دیطگران نهی کرده است. در برخی موارد جو ارعاب و تهدید ایجاد می کنند. در حالیکه نحوه برخورد با این موضوع می بایست بسیار نرم صورتپ ذیرد. این مسئله باعث می شود اعضای گروه تمام مسائلشان را فقط با سرگروه مطرح نمایند و حتی در موارد مورد نیاز هم از فرد دیگری کمک نخواهند.

  • نامعین بودن حدود

وقتی برای یک سرگروه مشخص نباشد که اعضای گروهش تا چه اندازه ای می بایست اندیشه های وی را قبول کند، تا چه اندازه به وی مفاهیم را القا نماید، در کجا می بایست خود تصمیم بگیرد در کجا باید انتخاب نماید این موارد باعث می شود سرگروه گاهی از بابت دلسوزی در تمام عرصه های زندگی عضو دخالت مستقیم نماید. در حالیکه علمای تربیت بسیار به این نکته تاکید می کنند که مربی می بایست زمینه های رشد را فراهم نماید نه اینکه خود مستقیما دخالت نماید.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *