درس 5 (احکام)

چه چيز هايي پاک کننده است؟

 اسلام براي پاک کردن نجس‏ها، راه ها و چيزهايي را معيّن کرده است مانند: آب‏ «آب» يکي از پاک کننده‏هاست و بسياري از چيزهاي نجس را پاک مي‏کند. براي پاک کردن چيز نجس، تنها تميز کردن آن کافي نست، بلکه پس از تميز کردن بايد آن را آب بکشيم.

 لباس يا بدن نجس را چگونه آب بکشيم؟

اگر بدن يا لباسمان نجس شد، اوّل آلودگي آن را برطرف مي‏کنيم و سپس دو مرتبه در آب مي‏شوييم. و اگر آب جاري باشد؛ مثل نهر و جوي آب‏ يا آب زياد باشد؛ مانند استخر و حوض بزرگ‏ و يا شير آب خانه باشد که به منبع بزرگ شهر وصل است. پس از برطرف کردن آلودگي يکبار بشوييم پاک مي‏شود. آفتاب‏ خورشيد را همه شما ديده‏ايد و در کتاب ها خوانده‏ايد که نور خورشيد چه فايده‏هايي دارد. زيبايي طبيعت، سرسبزي درختان و شيريني ميوه‏ها همه از نور خورشيد است. آيا تاکنون خوانده يا شنيده‏ايد که نور خورشيد بعضي چيزها مانند: زمين و ساختمان و درخت و گياه را اگر نجس باشند پاک مي‏کند؟ زمين و ديوار نجس اگر خيس باشد و آفتاب بر آن بتابد و خشک کند، پاک مي‏شود به شرط اينکه پس از خشک شدن، خود نجس در آن نباشد.

 در کجا نماز بخوانيم بهتر است؟

 وقت نماز که مي‏رسد، صداي اذان از گلدسته‏ها و بلندگوهاي مسجد محلّه‏مان به گوش مي‏رسد و ما را به سوي خود مي‏خواند. آيا مايليد به مسجد برويم، در صف هاي منظم بايستيم و نماز جماعت بخوانيم؟ مسجد بهترين مکان براي نماز است و نزد ما مسلمانان احترام زيادي دارد. امامان ما فرموده‏اند مسجد دستورات و آدابي دارد که خوب است آنها را رعايت کنيم مثلاً: نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است و ثواب دارد. همسايه مسجد مکروه است در مسجد نماز نخواند؛ يعني اگر در خانه نماز بخواند، ثوابش کمتر است. پس اگر نزديک مسجد هستيم، بکوشيم نمازهايمان را در مسجد بخوانيم و در هرجا که هستيم، کوچه يا خيابان، وقتي صداي اذان را مي‏شنويم بهتر است کار را رها کنيم و به نزديکترين مسجد برويم و نمازمان را در آنجا و به جماعت بخوانيم. روزي پيامبر اسلام درباره اهميت مسجد وبه مسجد بياورد، چه کنم؟ پيامبر فرمود: از درِ مسجد تا درِ خانه‏ات ريسماني ببند و هرگاه کسي نبود که تو را به مسجد بياورد آن نخ را بگير و به وسيله آن بيا تا به مسجد برسي. از اين سخن پيامبرصلي الله عليه وآله مي‏فهميم که نماز خواندن در مسجد چقدر مهم است و چه اندازه ثواب دارد که انسان نابينا هم بهتر است به مسجد برود و نمازش را در آنجا بخواند!

 احکام و دستورات مسجد

1- خوب است زودتر از همه به مسجد برويم و ديرتر از همه بيرون بياييم، چون هرقدر که بيشتر در مسجد باشيم ثواب بيشتري دارد.

 2- وقتي که مي‏خواهيم به مسجد برويم، مستحب است بهترين لباس ها را بپوشيم و عطر بزنيم و خود را خوشبو کنيم.

 3- بهتر است با وضو به مسجد برويم، هر چند نخواهيم نماز بخوانيم؛ مثلاً براي شرکت در جلسه‏اي به مسجد مي‏رويم.

 4- مکروه و ناپسند است که از مسجد عبور کنيم و در آن نماز نخوانيم.

 5- تعمير کردن و تميز کردن مسجد ثواب بسيار دارد و نجس کردن آن حرام و آب کشيدن و پاک کردن جايي که‏ نجس شده، واجب است.

 پرسش و پاسخ :

 1- اگر انگشت دستمان زخم شود، چگونه بايد آن را آب بکشيم؟

 2- آفتاب، چه چيزهايي را پاک مي‏کند؟

 3- پيامبر اکرمصلي الله عليه وآله مرد نابينا را براي رفتن به مسجد چگونه راهنمايي کردند؟

 4- سه نمونه از کارهايي که در باره مسجد مستحب است نام ببريد.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *