شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (3)

12- شعری: به دانش آموزان می‌گوییم: چه کسی می‌تواند بلافاصله بعد از خواندن این بیت شعر، اسم سوره و آیه مورد نظر را قرائت کند و چند دقیقه در مورد آن صحبت کند؟
همان ذاتی که او را نیست اولاد  نه زائید و نه او را هیچکس زاد

 13- احکامی: به دانش آموزان می‌گوییم: شخصی وضویش باطل است، اما هیچ‌یک از موارد زیر را انجام نداده است: بول، غائط، غصبی بودن آب و پاک نبودن جای وضو. پس چرا وضویش باطل است؟ (جواب: دانش آموز دختر است و با تل روی سر وضو گرفته است)
14- ردیفی: بچه‌ها را به دو گروه تقسیم و در دو صف قرار می‌دهیم، سپس برای هر گروه یک حدیث یا جمله تربیتی را قرائت می‌کنیم. افراد هر گروه باید یکی پس از دیگری آن جمله را تکرار کنند تا به آخرین نفر برسد. اگر آخرین نفر درست تلفظ کرد برنده است…

 15- صفحه ای: یک صفحه کتاب یا برگه مزین به احادیث را به دو نفر نشان می‌دهیم. هر کس زودتر گفت در این صفحه چند کلمه وجود دارد، برنده است.
یا برای افراد هر کلاس صفحه‌ای را معین می‌کنیم و مثلاً می‌گوییم، هرکس زودتر بگوید چند حرف نون در این صفحه وجود دارد، برنده است.
16- حدودی: چشم یکی از دانش آموزان را می‌بندیم و از او می خواهیم بقیه دانش آموزان را – که از یک محدوده خاص نباید خارج شوند – بگیرد. هرکس توسط او گرفته شود از گردونه بازی خارج می‌شود و نفر آخر یا 2 نفر آخر برنده شده و امتیاز می‌گیرند. اگر این شخص بتواند در 5 دقیقه مسابقه را به پایان برساند، خود او نیز جزو برندگان است و در غیر این صورت برنده نخواهد بود.

17- دیواری: به بچه‌ها می‌گوییم: با چشم بسته دست خود را به دیوارِ رو برو بزنید و برگردید.

18- نقاشی: از بچه‌ها می‌خواهیم دو گروه شوند و به آنها می گوییم: هر گروه زودتر تصویر یک انسانی که نشسته و دست‌هایش را به طرف آسمان بلند کرده و در حال دعا کردن است را نقاشی کند، برنده است (زودتر و زیباتر نقاشی کردن و از همه بچه‌ها استفاده کردن امتیاز دارد).

19- لهجه ای: این جمله را روی تابلو می‌نویسیم: «انباردار ارزنی آمد نخودش آمد ماش فرستادیم گندمش ده که برنج است.» و سپس از شرکت کننده در مسابقه می‌خواهیم تا آن را با لهجه بخواند.

20- نمازی: اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، را روی تخته نوشته و سؤال می‌کنیم: هر یک از این ارقام چه ارتباطی با نماز دارند.

جواب: نیت/1، نماز صبح/2، نماز مغرب/3، نماز ظهرین/4، ارکان نماز/5، غیر رکن نماز/6، مواضع سجده/7، نافله ظهرین/8، 9، 10، 11.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *