موضوع: شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (2)

2- کارتی: کلمات دو حدیث تربیتی را به صورت جدا جدا روی چندین کارت نوشته، و به دو نفر از کودکان یا نوجوانان می‌گوییم: هر کدام از شما که بخشی از کلمات درهم ریخته را زودتر به یک جمله تبدیل کند و برای بقیه بخواند، برنده است. (طی این مدت، بچه‌ها بگویند: بچین، بچین، زودتر بچین)

 3- لیوانی: در کلاس پسرها، مربی مرد یکی از آنها را کف کلاس
می خواباند، یک لیوان آب روی پیشانیش می‌گذارد و آنگاه می‌گوید: در حالی که لیوان آب روی پیشانیت قرار دارد، مطلب یا حدیث روی دیوار یا تخته را بخوان. در نهایت آب روی لباس او ریخته می‌شود و شادی دانش آموزان را به ارمغان می‌آورد. (این شیوه برای پسرها و با مربی مرد مناسب است)
4- گروهی: بچه‌ها را به دو گروه تقسیم کرده، به هر گروه یک کارت حدیث می‌دهیم و یک فاصله مکانی را مشخص می‌کنیم. سپس به آنها می‌گوییم: آن صندلی یا درخت را که در فاصله معینی قرار دارد، دور بزنید، کارت حدیث را به نفر جلوی صف بدهید و خودتان به آخر صف بروید. این کار تا نفر آخر گروه ادامه پیدا می‌کند و هر گروه که زودتر کار خود را انجام دادند پیروز است.
5- انتقالی: به دانش آموزان می‌گوییم به صف شوند و حدیث یا سخنی پندآموز را شنیده و حفظ نمایند. سپس از هر یک از آنان می‌خواهیم تا حدیث یا آن نصیحت را که شنیده اند بیان کنند. برای آن‌هایی که درست جواب دادند حدیث دیگری را می‌خوانیم و همین طور ادامه می‌دهیم تا فقط چند نفر بمانند و یا تا چند مرحله از پیش تعیین شده ادامه می‌دهیم و افراد برتر را به عنوان برنده معرفی می‌کنیم.
6- هوشی: در آغاز، یک یا دو اصطلاح فقهی مثل صلاةً و حج را از نظر لغوی و اصطلاحی توضیح داده و سپس سؤال می‌کنیم: رو «ز» چیست؟ شرکت کنندگان در مسابقه فکر می‌کنند منظور ما این است که «روزه» چیست؟ (بعد می‌گوییم ما پرسیدیم روی «ز» چیست و بدین وسیله نشاط ایجاد می‌کنیم).
7- ریسمانی: نخی را در دست خود مخفی کرده و به بچه‌ها می گوییم: «هر کی گفت چی تو مشت من است، می‌دهم به خودش.» بچه‌ها هرچه جواب دادند، می‌گوییم: «نخ، نخ» آنها خیال می کنند که ما می‌گوییم: نخیر.

8- حروفی: به تعداد حروفی که یک حدیث یا آیه دارد، روی تخته خط می‌کشیم و از همه دانش آموزان می‌خواهیم که هر کدام یک حرف را مطرح کنند. اگر آن حرف در حدیث بود، آن حرف را در جای خودش می‌نویسیم و اگر نبود، آن شخص از دور خارج می‌شود. مثلاً حدیث «الصلاه قربان کل تقی» (کافی، ج3، ص265) که 16 حرف دارد، پس از سؤال از بچه‌ها و تکمیل خطها به این صورت در می‌آید:
ا ل ص ل ا ة ق ر ب ا ن ک ل ت ق ی
بعد از تکمیل حدیث، حدیث کوتاه تری را انتخاب کرده و از افرادی که در مرحله اول پاسخ درست داده بودند می‌خواهیم با انتخاب حروف، حدیث بعدی را تکمیل کنند. و در مرحله سوم حدیث کوتاه تری را انتخاب کرده و از افرادی که در مرحله دوم پاسخ درست داده بودند می خواهیم تا با انتخاب حروف، حدیث سوم را تکمیل کنند. افرادی که در این مرحله پاسخ آنها درست درآید تا حدیث تکمیل شود، جایزه خواهند گرفت.
سه حدیثی که در سه مرحله انتخاب می‌شود باید با هم تناسب داشته و در رابطه با موضوع جلسه باشند.
9- دیدنی: چند کارت حدیث را روی میز می‌چینیم. از شرکت کننده در مسابقه می‌خواهیم تا بعد از چند لحظه دیدن، روی خود را برگرداند. یکی از کارت‌ها را جابه‌جا می‌کنیم. آنگاه از او می‌خواهیم بگوید کدام بوده است.
10- ترتیبی: یک حدیث را به صورت نامرتب روی تخته می‌نویسیم و با کمک دانش آموزان آن را مرتب
می کنیم تا حدیث کامل شود.
11- امتیازی: چند کارت حدیث را امتیازگذاری کرده، آنها را مخفی می‌کنیم، 2 تا از کارت‌ها 10 امتیازی و بقیه کارت‌ها کمتر از 10 امتیاز دارند. هر کس دو کارت 10 امتیازی پیدا کرد، 20 امتیاز داشته و برنده است. البته شرط رسیدن به امتیاز 10 این است که شرکت کننده در مسابقه حدیث روی کارت را در پنج دقیقه حفظ کند و الا امتیازش باطل می‌شود.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *