موضوع: شیوه‌‌های رفع خستگی در کلاس‌‌های کودکان و نوجوانان 1

برای رفع خستگی متربیان در حین اجرای برنامه‌‌های کلاسی، می‌توان به شکل میان‌پرده، مسابقات زیر را اجرا کرد…

 بخش اول:
1- قرآنی: نام یک سوره از قرآن را مطرح می‌کنیم و از شرکت کنندگان در مسابقه می‌خواهیم تا همانند مشاعره، براساس آخرین حرف از نام سوره مطرح شده، نام سوره دیگری را بگویند. در صورتی که معلومات دانش آموزان یا مجری‌ها در این زمینه کم باشد، می‌توانند دو گروه شوند و یا اینکه قرآن در اختیار داشته باشند. مثال: یوسف – فاطر – رحمن – نوح – حجرات – تحریم – ملک – کهف – فلق – قلم – مسد – دهر – روم – مؤمنون – نمل – لقمان – نازعات – تکاثر – رعد – دخان – ناس – سبأ – انعام – معارج – جن – نساء – ابراهیم – مریم – مرسلات – تین – نبأ – احزاب – بروج – جمعه – همزه – هود.. . .
در ادامه مسابقه در مراحل بعدی دانش آموزان با در دست داشتن قرآن فقط با گفتن شماره‌‌های سوره ها، برای یادگیری جای دقیق سوره‌ها در فهرست، به صورت فوق مشاعره می‌کنند.
2- درگوشی: پیامی را در، گوش نفر اول می خوانیم و به او می‌گوییم: خیلی سریع در، گوش نفر بعد بگو، و همین طور ادامه می‌یابد تا به نفر آخر برسد. وقتی که به نفر آخر رسید، آخرین نفر را جلو جمعیت می‌آوریم و به او می‌گوییم: چه کلام و پیامی به شما مخابره شد؟ او آنچه که شنیده را می گوید. سپس به نفر اول می‌گوییم: من چه حدیثی به تو گفتم؟ وقتی نفر اول شکل درست آن را بیان کرد و بچه‌ها تفاوتی میان دو نوع گفتار مشاهده کردند، می‌خندند و شادی ایجاد می‌شود. ما نیز از فرصت استفاده کرده، و نحوه به وجود آمدن «شایعه» یا «یک کلاغ، چهل کلاغ» را توضیح می‌دهیم.
3-تکراری: یکی از شاگردان را انتخاب کرده، حدیثی تربیتی برایش می‌خوانیم و به او می‌گوییم: این جمله را خیلی سریع 5 بار تکرار کن. بدین وسیله هم مطلبی دینی را به مخاطبین القاء می‌کنیم و هم شادابی ایجاد می‌کنیم. مثلا امام علی علیه السلام می‌فرماید:
1- هر کس به دین دوستش است، ببین با چه کسی دوستی می‌کنی.
2- برای دیگران بخواه، آنچه برای خود می‌خواهی.

4- تنفسی: یک متن را تکثیر کرده و به چند نفر می‌دهیم تا با هم، به طور مداوم و بدون وقفه و تجدید نفس، آن را بخوانند. افراد در صورت قطع صوت از مسابقه خارج می‌شوند و کسی که از همه بیشتر ادامه داد، امتیاز می‌گیرد.
5- شعری: مربی یک مصرع از ابیات معروف را می‌خواند و از دانش آموزان می‌خواهد که مصرع دوم را بخوانند. مانند:
در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است.
6- پند آموزی: به کسی که در مسابقه شرکت کرده است می‌گوییم: در حالی که با دندان خود چوب یا خودکاری را نگه داشته ای، برای هر کدام از دوستان خودت یک جمله پندآموز بگو.
7- پا مرغی: به بچه‌‌های پسر می‌گوییم: این مسیر را نیم‌خیز بروید. هر کس زودتر برگشت برنده است.
8- پولکی: به بچه‌ها می‌گوییم: هر کس توانست این اسکناس (20 تومانی یا 50 تومانی) را بالای سر خود بدون دست نگه دارد و راه برود امتیاز دارد یا پول مال خودش است.
9- توپی: افراد کلاس را یکی یکی جلو دانش آموزان آورده و به او می‌گوییم: توپ را روی یک انگشت یا سر خود نگهداشته و راه برود.
10- تکراری: به هر یک از بچه‌ها می‌گوییم: این جمله‌ها را چند بار تکرار کند: «در هر دم زدنی مزد و اجری است.» یا «از خود تعریف کردن خود میراندن است.» کسانی که موفق شوند، امتیاز می‌گیرند.
بخش دوم:
1- توضیحی: چند نفر از متربیان را انتخاب کرده و حدیث مورد نظرمان را به گونه‌ای که متربیان دیگر متوجه نشوند، به آنها می‌گوییم. سپس از هر کدام آنها می‌خواهیم تا با زبان و فهم خود آن مطلب را برای دیگران توضیح دهند. البته در حالی که صریحاً منظور روایت را نمی‌گویند، سعی کنند از مطلب اصلی نیز فاصله نگیرند.
از این نوع میان پرده و سرگرمی می‌توان برای یادآوری نکات اخلاقی و.. . استفاده کرد.
ادامه دارد.. .

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *