می‌خواهم عزیز باشم

سعید اومد خونه و شروع کرد به گریه کردن، بعد یک دفعه قیچی با شانه آمد، ناخن چین و آقا صابون هم آمدند و آخرسر هم مسواک از راه رسید، همه با صدای گریه سعید جمع شدند، گفتند چرا گریه می کنی؟…


سعید گفت: هم‌کلاسی‌هام منو به خاطر موهای بلند و نامرتبم، ناخن های بلند وکثیف و بوی بد بدنم و دندونای خرابم، مسخره می کنند و هیچ‌کس با من دوست نمی شود.
شانه و قیچی گفتند: ناراحت نباش! موهاتو کوتاه و مرتب می کنیم.
ناخن چین گفت: ناخوناتو کوتاه و قشنگ می کنم…
آقا صابونه با خنده گفت: بدنتو می شویم و مسواک بلند گفت: دندوناتو تمیز می کنم!
سعید تمیز و شاد دیگه گریه نمی‌کنه!
بچه‌ها! دیدید که سعید به خاطر نظافت و بهداشت شاد شد و به خاطر رعایت نکردن بهداشت هیچ‌کس اونو دوست نداشت، چنان که پیامبر خوبی ها حضرت محمد (ص) می فرمایند که خداوند دشمن چرکین بودن و ژولیدگی است و اهل بهشت همه اهل نظافت هم هستند.پیامبر (ص) فرمود: «ان الله یحب النظافة؛ خدا پاکیزگی را دوست دارد.» (منتخب میزان الحکمة، باب نظافت)

بچه ها بهداشت انواع مختلفی دارد:
– بهداشت فردی
– خانوادگی
– اجتماعی

بهداشت فردی مثل:
حداقل یک بار شست وشوی بدن در هفته
شستن دست وصورت به هنگام بیداری از خواب
گرفتن و چیدن ناخن ها

جلوگیری از بدبو شدن دهان
مسواک زدن
کوتاه کردن موی سر
شانه زدن موها
بهداشت اعضا (چشم، گوش، دهان) لباس، لوازم شخصی

داستان:
در یکی از روزهای خوب و دوست داشتنی خدا، هوای قشنگ آن روز با قدم های با برکت پیامبر (ص) لطیف تر از همیشه به نظر می رسید.
مردم شهر با دیدن پیامبر(ص) خوشحال بودند و از ایشان دعوت می کردند تا در جمع آنها بنشیند. رسول خدا (ص) از اینکه می دید مسلمان ها در تلاش و کوشش هستند تا با کسب روزی حلال به خانه برگردند خوشحال بود. او لذت می برد از اینکه هر کسی مشغول کاری است.
بله بچه ها رسول گرامی اسلام (ص)، همان‌طور که داشت از کوچه ها عبور می کرد، چشمش به مردی رنجور افتاد که موهای سرش ژولیده بود و لباس های تنش چرک و کثیف بودند.
معلوم بود که حالش هم بد است و ناراحت به نظرمی رسید. تا پیامبر(ص) را دید از جا برخاست.
رسول خدا (ص) سلام کرد و آرام آرام جلو رفت و احوالش را جویا شد و با او به صحبت پرداخت.
فرمود:
«ای مرد! یکی از احکام دین اسلام این است از نعمت هایی که خدا بر بندگانش خلق کرده، استفاده کنی. این چه وضعی است که تو داری؟»
بعد فرمود:
«خدا دوست دارد وقتی که بنده اش نزد برادران خود می رود، با لباس خوب و مرتب برود. برای برادران خود لباس مرتب بپوشد و خود را زینت کند.»
(مکارم اخلاق، باب اول، فصل5، ص35)

بله نتیجه می گیریم که ما هم باید تمیز و مرتب باشیم.

شعر:
ای بچه پاکیزه         مسواک بزن همیشه
دندان های قشنگت        با مسواک تمیز میشه
یادت باشه شب و روز       مسواک نشه فراموش
اگر بشه فراموش          می خوره دندونو موش

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *