توصیه های مقام معظم رهبری (حفظه الله)

توصیه های مقام معظم رهبری (حفظه الله)

معلّم، يعنى آن كسى كه مى‏تواند خصوصيّات اخلاقى خوب را در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به كودك‏ بياموزد، فكر كردن را به كودك‏ بياموزد، استقلال رأى را به كودك‏ بياموزد، ايستادگى در مقابل باطل و مجاهدت در راه حق را به كودك‏ تعليم دهد.

ادامه مطلب

نشانه‌های او

نشانه‌های او

اي كه با نامت جهان آغاز شد       دفتـر ما هم به نامت باز شد

در زمان‌هاي گذشته پادشاهي بود؛ مي‌گفت كه جهان خودبه‌خود به وجود آمده است. بعضي از مردم ساده‌لوح و زودباور حرفش را قبول كردند. در كنار شاه، شخصي بود كه شاه دركارها با او مشورت مي‌كرد…

ادامه مطلب

هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی

هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی

هدف و شیوه ارائه محتوای معرفتی
شناخت و معرفت از لوازم بسیار مهم در امر دین به حساب می آید ، که در دوره کودکی نیز اگر با زبان کودکانه و به اندازه وسع و کشش و با توجه به نیاز کودک بیان شود تاثیر گذاری را بیشتر خواهد کرد. ادامه مطلب