گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

دانلود فایل pdf گلچین خاطرات و تجربیات مربیان و معلمان

_%d8%aa_i_%d8%b1_e__-___i-__i-_%d8%af__

آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

دانلود فایل pdf آقا گفتند تولید فرهنگی باید اینگونه باشد.

_%d8%aa_i_%d8%b1_e__-___i-__i-_%d8%af__

حَد ارتباط عاطفی مربی و متربی

حَد ارتباط عاطفی مربی و متربی

مربی؛ رفیق متربی نیست…

 باید توجه داشته باشیم که هیچکدام از ما رفیق متربی نیستیم بلکه مربی دلسوز و ناصحی هستیم که برای هدایت از در دوستی با او وارد می شویم و درست به همین دلیل است که باید مواظب باشیم هیچگاه رابطه عاطفی ما و متربی به مرحله وابستگی عاطفی تنزل پیدا نکند. ادامه مطلب

سه نکته تشکیلاتی در بیان استاد پناهیان

سه نکته تشکیلاتی در بیان استاد پناهیان

خودسازی، اولین رسالت هر تشکل

طبیعتاً یکی از عواملی که می‌تواند فعالیت‌های تشکل‌ها را رشد و ارتقا بدهد، افزایش معرفت و معنویت در درون این تشکل‌هاست. ادامه مطلب

اردویی بدون قاشق

اردویی بدون قاشق

استاد پناهیان:

گفتم: بیایید در اردو بدون کلاس آموزش بدهید بابا! کشتید این بچه‌ها را از بس سخنرانی و کلاس بردید، خفه شدند.

گفتند چه‌جوری ما این کار را بکنیم؟ ادامه مطلب

کار دینی چیست؟؟؟

کار دینی چیست؟؟؟

” چرا لازم است شما فوق برنامه ای در مسجد داشته باشید تا جوانان محله را حفظ کنید ؛ پس مدرسه چه میکند؟!

مثل اینکه من و شما قبول کردیم که طبیعتا دبستان باید خوب تربیت نکند و ما برویم در مسجد. نه! از این ذهنیت های قبل از انقلابی بیرون بیایید. ادامه مطلب

سطحی نگری یعنی…

سطحی نگری یعنی…

“بی نمازی بچه ها در دبیرستان نه به دلیل بی ایمانی که به دلیل راحت طلبی ای است که ما در نظام آموزش و پرورش در دوران دبستان به بچه ها تحمیل کردیم و به آنان خیانت کردیم. ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه 4

تقلید و تبعیت کورکورانه 4

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

راهکارها

ارتباط با سایر مسئولین پایگاه…

ادامه مطلب