لحاظ تفاوت های فردی

لحاظ تفاوت های فردی

تربیت امری تدریجی و مرحله به مرحله است که بر اساس توانایی و جایگزینی و پا بر جایی صورت می پذیرد. استعدادهای هیچ انسانی جز بر اساس تواناییهاش و جز با حرکتی تدریجی، در جهت کمال مطلق شکوفا نمی شود و این اصل یعنی تدریج و تمکن، اصلی حاکم در تربیت است.

ادامه مطلب

آزادی

آزادی

کسی که بتواند آسایش ، روان و آزادی فعالیت را از متربی نگیرد و با این همه او را از انجام بسیاری کارهای بی حاصل باز دارد و به سوی کارهای دشوار بکشاند، چنین کسی می داند که چگونه می توان این قضایای به ظاهر متناقض را با هم سازش داد و اوست که به یکی از رازهای تربیت پی برده است. ادامه مطلب

سهولت

سهولت

تسهیل و تیسیر به معنای آسان کردن و سهل گردانیدن است و منظور از اصل تسهیل و تیسیر این است که برنامه ها و اقدامات تربیتی باید اموری آسان و میسر بوده و مبتنی بر تکلیف شاق نباشد، و راه هایی در تربیت گشوده شود که متربی با میل و رغبت در آن راه ها گام زند. ادامه مطلب

الگو دهی

الگو دهی

الگو دهی

یکی از روش های بسیار کارآمد در مباحث تربیتی روش الگو دهی است. یعنی به جای اینکه به فرد بگوییم این گونه باش یک الگو و یک اسوه ی مناسب به او نشان بدهیم. و استعداد او را مدیریت کنیم. ادامه مطلب

نظام علمی – عملی

نظام علمی – عملی

هدف اصلی این کار قادر ساختن متربیان به طرح سوالات بیشتر است. نه قادر ساختن او به پاسخ های بیشتر. به همین جهت است که در فرهنگ اسلامی گفته می شود:

«من احسن الاستماع تعجل الانتفاع»

«هر کس خوب گوش کند، بیشتر سود می برد.»(میزان الحکمه، ج 6 ، ص 2582)

ادامه مطلب