آداب خواب

آداب خواب

راز دایره ها :

1. نام دیگر پدر؟ (بابا)
2. شهری که امام فرمود خدا آزاد کرد؟ (خرمشهر)
3. راننده کشتی را گویند؟ (نا خدا)
4. شهر حضرت معصومه (ع)؟ (قم)
5. به اجر و مزد نیکوکاران گویند؟ (پاداش)
6. دارویی که  روی  زخم می‌گذارند؟ (مرهم) ادامه مطلب