یک سبد مهربانی

یک سبد مهربانی

موضوع: اویس قرنی
آزار به آنها مانع اجابت دعاست         رضایت خدا در گرو رضایت آنهاست
آفرین، جواب همه سؤالات، پدر و مادرِ که خدا هم در قرآن به ما دستور میده که به اونها نیکی کنیم، و بالوالدین احسانا / و نیز به خاطر تلاش‌ها و زحماتشون از اونها تشکر کنیم،
ان اشکر لی ولوالدیک/
حالا کی می‌تونه بگه چطور می‌تونیم به اونها نیکی کنیم و ازشون تشکر کنیم:
1. به حرفشون گوش کنیم
2. با اونها به خوبی حرف بزنیم
3. در برابر اونها متواضع باشیم
4. براشون دعا کنیم و. . . .

ادامه مطلب

گل‌های من

گل‌های من

حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی نقل می‌کند که در زمان کودکی، روزی هنگام ظهر مادرم به من گفت که برو پدرت را صدا بزن تا برای صرف ناهار بیاید. من به طبقه بالا رفتم و دیدم که پدرم در حال مطالعه به خواب رفته. من نمی دانستم چکار کنم. باید امر مادرم را اطاعت می‌کردم و از طرفی می ترسیدم که با بیدار کردن پدرم، موجب ناراحتی او گردم. خم شدم و لب هایم را روی پای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکه پدرم از خواب بیدار شد. دید من هستم. وقتی پدرم این احترام و ادب را از من دید، دو دستش را بالا برد و دعا کرد: خداوند عزت تو را بالا ببرد و تو را از خادمان اهل بیت (ع) قرار دهد…

ادامه مطلب