درس 5 (احکام)

درس 5 (احکام)

چه چيز هايي پاک کننده است؟

 اسلام براي پاک کردن نجس‏ها، راه ها و چيزهايي را معيّن کرده است مانند: آب‏ «آب» يکي از پاک کننده‏هاست و بسياري از چيزهاي نجس را پاک مي‏کند. براي پاک کردن چيز نجس، تنها تميز کردن آن کافي نست، بلکه پس از تميز کردن بايد آن را آب بکشيم. ادامه مطلب

نماز کلاغی

نماز کلاغی

اگرما به کسی علاقه داشته باشیم، دوست داریم با اوحرف بزنیم، آن هم به صورت آرام و اصلاً عجله هم نمی کنیم؛ مثلاً وقتی با پدر و مادر خودمان حرف می‌‌زنیم، یا وقتی با دوستان صحبت می کنیم، نرم و زیبا صحبت می کنیم.
خدای بزرگ از پدر و مادر ما مهربان تر است، از تمام دوستان ما نزدیک‌تر و صمیمی‌تر است، چه خوب است با مهربان‌ترین و نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوستمان زیبا صحبت کنیم.

ادامه مطلب