اخلاص، معجزه‏ گر است

اخلاص، معجزه‏ گر است

وقتى انسان براى خدا در يك راهى قدم مى‏گذارد، خدا به كار او بركت مى‏دهد؛ اين‏جور مى‏شود كه تلاش چند ده‏ساله آن مرد بزرگ، آن شهيد عزيز (شهید مطهری)، براى جامعه مثل يك ذخيره تمام نشدنى باقى مى‏ماند. اين كار بر عهده ماست؛ همه ما در همه عرصه‏هاى گوناگون.

(بيانات امام خامنه ای (دامت برکاته)  سال‏1389 در ديدار گروه كثيرى از معلمان سراسر كشور)

ادامه مطلب