درس 6 (اذان‏ و اقامه،قبله)

درس 6 (اذان‏ و اقامه،قبله)

اذان‏

«اذان» شعار توحيدي مسلمانان است و انسان ها را به عبادت خداوند بزرگ دعوت مي‏کند. «اذان» اعلام فرا رسيدن وقت نماز است. اگر در مسجد با جماعت نماز مي‏خوانيم، يک نفر براي همه اذان مي‏گويد و ما همگي گوش مي‏دهيم امّا اگر به تنهايي نماز مي‏خوانيم مستحب است خودمان اذان بگوييم. اذان در 18 جمله گفته مي‏شود: ادامه مطلب