دانشمند خردسال(امام جواد علیه السلام)

دانشمند خردسال(امام جواد علیه السلام)

1. از واجبات نماز که در آن صلوات می‌فرستیم؟ (تشهد)
2. نسبت ناروا؟ (تهمت)
3. دروغ نیست؟ (راست)
4. عید ولایت امیرالمؤمنین؟ (غدیر)
5. سوره‌ای در قرآن به معنای پیروزی؟ (فتح)

ادامه مطلب