آقای مدینه

آقای مدینه

بچه‌ها سلام با چندتا سؤال درس امروز را شروع می‌کنیم.
1. قبرستان بقیع در آن شهر است: مدینه
2. مسجد منسوب به امام زمان (عج) در قم: جمکران
3. اولین اصول دین: توحید
4. سردار شهیدی که شهردار ارومیه بود: باکری
5. روز به عربی: یوم

ادامه مطلب