دردانه خدا ( ولادت امام حسین علیه السلام)

دردانه خدا ( ولادت امام حسین علیه السلام)

داستان:

ام ایمن از بانوانی است که پیامبر (ص) درباره او فرمود: وی زنی از اهل بهشت است، روزی خوابی دید که باعث شد غمگین شود. پیامبر (ص) پرسید چه شده است؟ ‌ام ایمن گفت: خواب دیدم عضوی از بدن شما جدا شده و در خانه من افتاده است.

ادامه مطلب