خورشید ایران( امام رضا علیه السلام) – تاریخ اسلام

خورشید ایران( امام رضا علیه السلام) – تاریخ اسلام

بچه‌های گلم، با حروف پراکنده و داخل ابرها کلمه بسازید.
خوب بچه‌ها این کلمات به کدام امام مربوط می‌شود. بله آفرین – امام رضا (ع)، که هشتمین امام ما شیعیان است.
سرگروه، توجه نماید: (داستان به دو بخش تقسیم می‌شود. هر دوبخش را به عهده یک نفر قرار دهد تا او برای بچه‌ها بخواند)
دانش‌آموز اول: امام رضا (ع) غریبانه به حرم پیامبر رفت و با قبر جد بزرگوارش وداع و خداحافظی کرد. چون به دستور مأمون مجبور بود شهر و دیارش را به طرف ایران ترک نماید. ادامه مطلب

عالم‌ترین(امام رضا علیه السلام)

عالم‌ترین(امام رضا علیه السلام)

جدول:
سؤالات:
1. به معنای خوشبختی؟ (سعادت)
2. مادر همه انسان‌ها؟ (حوا)
3. آخرین دین آسمانی؟ (اسلام)
4. در  نبود آب ، به جای وضو انجام می‌دهیم؟ (تیمم)
5. اعلام وقت نماز؟ (اذان)
6. کربلای ایران؟ (شلمچه)
7. به کسی که دین اسلام را می‌پذیرد؟ (مسلمان)
8. از فروغ دین است؟ (حج)
9. محل تولد امام زمان (عج)؟ سامرا
10. هجرت پیامبر (ص) از مکه به کدام شهر بود؟ (مدینه)

ادامه مطلب