کشتی‌های نجات

کشتی‌های نجات

به نعمت‌های خالق فکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
همیشه نام او را ذکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
به مسجد رفتن و سجده کردن / تشکر از خدای مهربونه
خدای مهربونو یاد کردن / تشکر از خدای مهربونه

ادامه مطلب

توصیه های مقام معظم رهبری (حفظه الله)

توصیه های مقام معظم رهبری (حفظه الله)

معلّم، يعنى آن كسى كه مى‏تواند خصوصيّات اخلاقى خوب را در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به كودك‏ بياموزد، فكر كردن را به كودك‏ بياموزد، استقلال رأى را به كودك‏ بياموزد، ايستادگى در مقابل باطل و مجاهدت در راه حق را به كودك‏ تعليم دهد.

ادامه مطلب