آقای مهربان

آقای مهربان

به نام خدای پروانه‌ها / به نام خداوند گل‌های پاک

به نام خدای دوستی‌ها و به نام خدایی که دوستدار همه بچه هاست.
بچه‌ها سلام؛ دوستان خوبم سلام؛ حال شما عزیزان خوبه، انشاءالله همیشه خوب و سلامت باشید.

ادامه مطلب