آفتاب مهربانی[پیامبر(ص) و نظافت]

آفتاب مهربانی[پیامبر(ص) و نظافت]

بچه‌های گلم سلام، درس امروزمان را با کشیدن یک گل شروع می‌کنم.

یکی از ویژگی های پیامبر (ص)، تواضع و فروتنی بود تا آنجا که در جمع اصحاب بدون هیچ گونه امتیاز خاصی به همکاری و همیاری می‌پرداخت. نقل شده است که روزی پیامبر اعظم (ص) به همراه کاروانی در سفر بودند، حضرت فرمودند: گوسفندی برای غذا آماده شود؛ یکی از صحابه گفت: ذبح آن با من، یکی گفت: پوست کندن و تکه تکه کردنش با من و دیگری گفت: پختن آن هم با من، پیامبر فرمود: جمع‌آوری هیزم و چوب نیز به عهده من؛ اصحاب گفتند: یا رسول الله…

ادامه مطلب

می‌خواهم عزیز باشم

می‌خواهم عزیز باشم

سعید اومد خونه و شروع کرد به گریه کردن، بعد یک دفعه قیچی با شانه آمد، ناخن چین و آقا صابون هم آمدند و آخرسر هم مسواک از راه رسید، همه با صدای گریه سعید جمع شدند، گفتند چرا گریه می کنی؟…

ادامه مطلب