چه غذای لذیذی

چه غذای لذیذی

خوب بچه های عزیز! کی می‌تونه معنی این سه کلمه را بگوید؟
غذا هایی که ما می خوریم، از نظر شرعی سه نوع هستند. یا حلال، یا حرام یا مکروه هستند.
شما باید به من کمک کنید تا برای هر کدام از این سه نوع چند مثال بزنیم…

ادامه مطلب