شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (3)

شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (3)

12- شعری: به دانش آموزان می‌گوییم: چه کسی می‌تواند بلافاصله بعد از خواندن این بیت شعر، اسم سوره و آیه مورد نظر را قرائت کند و چند دقیقه در مورد آن صحبت کند؟
همان ذاتی که او را نیست اولاد  نه زائید و نه او را هیچکس زاد

ادامه مطلب

موضوع: شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (2)

موضوع: شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (2)

2- کارتی: کلمات دو حدیث تربیتی را به صورت جدا جدا روی چندین کارت نوشته، و به دو نفر از کودکان یا نوجوانان می‌گوییم: هر کدام از شما که بخشی از کلمات درهم ریخته را زودتر به یک جمله تبدیل کند و برای بقیه بخواند، برنده است. (طی این مدت، بچه‌ها بگویند: بچین، بچین، زودتر بچین)

ادامه مطلب

موضوع: شیوه‌‌های رفع خستگی در کلاس‌‌های کودکان و نوجوانان 1

موضوع: شیوه‌‌های رفع خستگی در کلاس‌‌های کودکان و نوجوانان 1

برای رفع خستگی متربیان در حین اجرای برنامه‌‌های کلاسی، می‌توان به شکل میان‌پرده، مسابقات زیر را اجرا کرد…

ادامه مطلب

شروع‌‌ های جذاب

شروع‌‌ های جذاب

شروع جذاب و موفق یکی از اصول کلاسداری است.
شروع، خشت اول بنای کلاس است.
شروع جذاب برای ایجاد چهار چیز است: ایجاد ارتباط، ایجاد تمرکز، ایجاد مقبولیت، ایجاد محبوبیت.
شروع: جمع کردن افراد و اذهان مخاطب برای ارائه مطلب است…
ادامه مطلب

جذاب‌سازی (2)

جذاب‌سازی (2)

8. استفاده از نمایش برای آموزش روایات یا موضوعات دینی مختلف.
9. استفاده از کارتهای امتیاز
10. اجرای مسابقات و بازیهای گروهی
نکات:    
1. اجرای بعضی از این مسابقات نیازمند یک مدیریت خوب و عالی است اگر احساس می‌‌کنید که نمی توانید اجرا نکنید.
2. اگر دیدید که جلسه دارد به هم می‌‌خورد و از کنترل خارج شده است سریع یا بازی را تغییر دهید یا با طرح یک معمای جذاب و یا خواندن شعر و… دوباره جلسه را کنترل کنید.

در ادامه…

ادامه مطلب