نماز، سجده بر روی چفیه

نماز، سجده بر روی چفیه

شهید محمّد معماریان وقتی هفت ساله بود، خیلی به نماز دل می سپرد. بدون اینکه کسی به او تذکر بدهد، تا صدای اذان را می شنید، بازیش را رها می کرد، وضو می گرفت و به نماز می ایستاد. حتی مقید شده بود که نماز صبحش را هم بخواند. می گفت: باید مرا بیدارکنید…

ادامه مطلب

نشانه‌های او

نشانه‌های او

اي كه با نامت جهان آغاز شد       دفتـر ما هم به نامت باز شد

در زمان‌هاي گذشته پادشاهي بود؛ مي‌گفت كه جهان خودبه‌خود به وجود آمده است. بعضي از مردم ساده‌لوح و زودباور حرفش را قبول كردند. در كنار شاه، شخصي بود كه شاه دركارها با او مشورت مي‌كرد…

ادامه مطلب

نعمت‎های خدا را برای کوکان با زبان کودکانه و ساده بگوییم

نعمت‎های خدا را برای کوکان با زبان کودکانه و ساده بگوییم

‌حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

اگر نعمت‎های خدا را برای کوکان با زبان کودکانه و ساده بگوییم کودکان، خود به خود به سوی خدا و عبادات و نماز جذب می‌شوند…

ادامه مطلب