خورشید حیات( امام زمان عج)

خورشید حیات( امام زمان عج)

شروع
شاپرک به دور خود / پیله‌ای تنیده است
وقت پر گشودنش / بی‌گمان رسیده است
کی برای شاپرک / بال در می‌آوری
کی برای قاصدک / بال و پر می‌آوری
ای شمیم خوش نفس / کی می‌آیی از سفر
کی از انتشار گل / می‌کنی مرا خبر

ادامه مطلب