کاش نمی‌گفتم(دروغ)

کاش نمی‌گفتم(دروغ)

وقتی معلم در مورد مشق‌های بچه‌ها سؤال کرد، آرش دست هایش را بالا برد وگفت: آقا اجازه برادرم دیشب حالش خیلی بد بود، من و پدرم او را به بیمارستان بردیم، او را بستری کردند…

ادامه مطلب