چشم به راه او( یاد امام زمان کردن)

چشم به راه او( یاد امام زمان کردن)

به نام خدایی که هرکجا باشیم با ماست
به یاد ماست و دوستدار همه بچه هاست
بچه‌های عزیز سلام، پسرای خوب، دخترای گل سلام، ببینم امروز همه شاداب و سَرحال هستید؟ الحمدلله…

ادامه مطلب