محورهای رشد در صالحین (3)

محورهای رشد در صالحین (3)

محور چهارم: رشد اخلاقی
به دلیل آنکه اکثر ملاک‌‌‌ها و معیارهای رشد افراد که تا اینجا بیان شد، قبلاً نیز در مرحله تثبیت، توصیه و تأکید شده بود، حال بر این اساس، یادآوری این نکته ضرورت دارد که در مرحله تثبیت، اعضای حلقه تربیتی تنها با ملاک‌‌‌ها و معیارهای رشد، آشنایی اجمالی پیدا می‌‌کنند و زمینه‌‌‌سازی لازم برای انجام این دستورات در آنها صورت می‌‌پذیرد. ادامه مطلب

محورهای رشد در صالحین (2)

محورهای رشد در صالحین (2)

برخی صاحبنظران معتقدند که اطلاق کلمه انسان به این موجود دو پا و مستوی‌القامه، در اصل به دلیل نیازمندی اولیه او، به انس و الفت با سایرین است؛ زیرا کلمه انسان از ماده انس و الفت گرفته شده است.

ادامه مطلب

رشد در صالحین به چه معناست؟

رشد در صالحین به چه معناست؟

هرچند تاکنون در تعریف مراحل سه‌گانه اجرای فرآیند صالحین؛ مرحله رشد را، مرحله اصلی در بین مراحل جذب، تثبیت و رشد دانستیم، امّا به دلیل آنکه مفهوم مرحله رشد در روانشناسی تربیتی برای مقاطع زمانی کوتاه‌مدت بکار می‌‌رود و رشد انسان در جریان صالحین، در واقع در طول پروسه حیات او و در درازمدت صورت می‌‌پذیرد، از این پس، برای شناسایی مفهوم رشد در جریان صالحین، از اصطلاح «دوره رشد» بجای «مرحله رشد» یاد می‌‌کنیم.

ادامه مطلب