شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (3)

شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (3)

12- شعری: به دانش آموزان می‌گوییم: چه کسی می‌تواند بلافاصله بعد از خواندن این بیت شعر، اسم سوره و آیه مورد نظر را قرائت کند و چند دقیقه در مورد آن صحبت کند؟
همان ذاتی که او را نیست اولاد  نه زائید و نه او را هیچکس زاد

ادامه مطلب

موضوع: شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (2)

موضوع: شیوه‌های رفع خستگی در کلاس‌های کودکان و نوجوانان (2)

2- کارتی: کلمات دو حدیث تربیتی را به صورت جدا جدا روی چندین کارت نوشته، و به دو نفر از کودکان یا نوجوانان می‌گوییم: هر کدام از شما که بخشی از کلمات درهم ریخته را زودتر به یک جمله تبدیل کند و برای بقیه بخواند، برنده است. (طی این مدت، بچه‌ها بگویند: بچین، بچین، زودتر بچین)

ادامه مطلب