درس 11 (روزه‏)

درس 11 (روزه‏)

روزه‏

ماه رمضان، بهترين ماه خداست و روزه بهترين راه بندگي خداست. در ماه رمضان، مسلمانان «روزه» مي‏گيرند و از گناه دور مي‏شوند و به خواندن قرآن و راز و نياز با خدا مشغول مي‏شوند. کسي که «روزه» مي‏گيرد، به دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب، چيزي نمي‏خورد و نمي‏آشامد و از بعضي کارها پرهيز مي‏کند. با روزه گرفتن، سختيِ گرسنگي و تشنگي را مي‏فهميم و به ياد گرسنگان و تهيدستان مي‏افتيم. وقتي در ماه رمضان روزه مي‏گيريم، خوب است که غذاي‏ کمتري بخوريم تا اضافه آن را به فقيران و نيازمندان بدهيم. اگر در ماه رمضان روزه بگيريم و بدن را به گرسنگي و تشنگي عادت بدهيم، در روزهاي سختِ زندگي، به ما آسيبي نمي‏رسد. خداوند روزه داران را دوست دارد و در قيامت به آنها پاداش مي‏دهد. کساني که به سن تکليف رسيده‏اند، بايد از اوّل ماه رمضان تا پايان آن، روزه بگيرند. ادامه مطلب