ریا

ریا

تعریف:
واژه «ریا» از «رویت» گرفته شده و عبارت است از: طلبِ منزلت و مقام در دل‌های مردم به وسیله عبادات و طاعات خداوند متعال. این‌گونه ریا حرام است و سبب باطل شدن عبادت می‌شود. شخص ریاکار در بین مردم، نشان می‌دهد که مخلص و مطیع واقعی خداوند است. در صورتی که در حقیقت چنین نیست. قضاوت و داوری… ادامه مطلب