زینت پدر

زینت پدر

اهل خانه همه منتظر به دنیا آمدن نوزاد کوچک بودند تا اینکه روزی گریه ها ی یک نوزاد اهل خانه را خوشحال کرد. اهل خانه فهمیدند که نوزادشان به دنیا آمده است، او مثل فرشته‌ای بود که خدا او را به این خانواده هدیه داده بود.

ادامه مطلب