سجاده‌ام را چه کسی جابه‌جا کرد؟

سجاده‌ام را چه کسی جابه‌جا کرد؟

مدتی بود که دیگر دوستم را در صف نماز جماعت مدرسه نمی‌دیدم. حمید از دوستان خوب من بود و من نگرانش شده بودم. زنگ ورزش بود، داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم که دیدم از پله‌های سالن وارد حیاط شد، مثل اینکه معلمشان نیامده بود، دیدم بهترین فرصت است تا ببینم چرا دیگر به نماز جماعت مدرسه نمی آید .

ادامه مطلب