درس 14 سلام کردن‏

درس 14  سلام کردن‏

سلام کردن‏

هرکس بيشتر سلام کند، ادب بيشتري دارد. پيغمبر اسلام صلي الله عليه وآله هميشه و در همه جا و به همه کس سلام مي‏کرد و مي‏فرمود: تا آخر عمرم سلام به بچه‏ها را ترک نخواهم کرد. ادامه مطلب

یک اتوبوس ادب( سلام کردن)

یک اتوبوس ادب( سلام کردن)

بچه‌‌های خوب و باهوش سلام. یک سؤال بپرسم؟
به نظر شما نزدیکترین شخص به خدا و رسول خدا در بین مسلمانان چه کسی هست؟
اگر می‌خواهید به جواب برسید باید راز این دایره‌ها را پیدا کنید.
حالا با هم به این سؤالها جواب می دهیم وجواب‌ها را داخل دایره‌ها می نویسیم.

در ادامه…

ادامه مطلب