مردان نبرد

مردان نبرد

امام خامنه‌ای (دام ظله): ببینید اهمیت کار علمی چقدر است،  اگر ما برای یک کشور عزت، آبرو ، رفاه و… بخواهیم، باید از طریق علم وارد شویم.

(بیانات در دیدار نخبگان علمی کشور 19/7/1378)

ادامه مطلب

سکوی پرواز

سکوی پرواز

برای گذراندن دورۀ خلبانی در آمریکا طبق مقررات دانشکده می‌بایست هر دانشجوی تازه‌وارد به مدت دو ماه با یکی از دانشجویان آمریکایی هم‌اتاق می‌شد. ظاهراً هدف یادگیری زبان انگلیسی بود، ولی همنشینی با جوان آمریکایی پرشور و آن هم با بی‌بند و باریهای اخلاقی و غربی برای شخصیتی مثل عباس خیلی آزاردهنده بود…

ادامه مطلب