مردان نبرد

مردان نبرد

امام خامنه‌ای (دام ظله): ببینید اهمیت کار علمی چقدر است،  اگر ما برای یک کشور عزت، آبرو ، رفاه و… بخواهیم، باید از طریق علم وارد شویم.

(بیانات در دیدار نخبگان علمی کشور 19/7/1378)

ادامه مطلب