مردان نبرد

مردان نبرد

امام خامنه‌ای (دام ظله): ببینید اهمیت کار علمی چقدر است،  اگر ما برای یک کشور عزت، آبرو ، رفاه و… بخواهیم، باید از طریق علم وارد شویم.

(بیانات در دیدار نخبگان علمی کشور 19/7/1378)

ادامه مطلب

سنگر علم

سنگر علم

امام خامنه ای: از لحاظ درس خواندن الگوی جوان های دیگر قرار بگیرید… انگشت اشاره ای باشید برای جوانها که به شما نگاه کنند و از شما درس و الهام بگیرند.

(بیانات در دیدار انجمن اسلامی دانش آموزی 24/12/1383)

ادامه مطلب