پیامدهای غفلت

پیامدهای غفلت

1.‌ فعالیت مقطعی نه مستمر
جوانی که به امید رسیدن به کمال وارد عرصه فعالیت‌های‌ بسیج می‌شود و سرپرستی عده‌ای از نوجوانان یا جوانان را به عهده می‌گیرد، بعد از مدتی برخی استعدادهایش شکوفا می‌گردد، اما چنانچه بخش مهمی از استعدادها در اثر غفلت‌ها شکوفا نگردد، به او احساس شکست و سرخوردگی دست می‌دهد و با خود می‌گوید: «حتماً جایی از کار می‌لنگد که من به هدفم نرسیدم».

ادامه مطلب

علل وعوامل غفلت

علل وعوامل غفلت

1.‌ عدم وجود مجالس وعظ و اخلاق:
یکی از علل به‌ وجود آمدن حالت غفلت این است که شرایط موعظه و تذکر برای فرد فراهم نباشد، بخصوص کسانی که مقام ارشاد و موعظه دیگرانند بیشتر در معرض خطرند. سرگروهی را در نظر بگیرید که در هفته حداقل سه نوبت برای اعضای گروهش از فضایل و کمالات انسانی سخن می‌گوید؛…

ادامه مطلب