روش‌‌های تدریس غیر مستقیم (حروف درهم ریخته)

روش‌‌های تدریس غیر مستقیم (حروف درهم ریخته)

بهتر است برای جذابیت بیشتر و بهتر، سرگرمی؛ ایجاد انگیزه، تدبر و تفکر، موضوع اصلی و مورد بحث را مستقیماً به دانش آموزان نگوییم و سعی کنیم با روشی که ایجاد می‌کنیم خود دانش آموزان حدس بزنند تا خود را صاحب آن بدانند و تا آخر کلاس با ما همراهی کنند و ماندگاری آن بیشتر باشد.

ادامه مطلب