آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (7)

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (7)

آسیب بیست ویکم؛ شورمندی افراطی
از آنجا که شور و شعور، هر دو کنار هم، دو بال پرواز جوانان مؤمن و انقلابی به سمت کمال و تعالی به شمار می‌‌آیند، مربی حلقه صالحین باید این دو بال را همزمان با یکدیگر و به یک میزان رشد و ارتقا ببخشد و تحقّق هر کدام را جداگانه دنبال نماید که در این زمینه، اگر شعور را به معنای قدرت استدلال و ادراک و باورمندی عقلی مخاطب از دین بدانیم؛ شورمندی نیز مقوله‌‌ای است که معمولاً با احساسات و عواطف جوان و نوجوان سروکار دارد و به مدد عشق و احساس، گرایش قلبی فرد به دین را مستحکم‌‌تر می‌‌نماید. ادامه مطلب

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (3)

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (3)

آسیب ششم اتخاذ رویکرد ابلاغی و دستور العملی به موضوع
شرح مسئله: اواخر سال 88، در سفر به یکی از شهرستان‌‌های استان، قرار شد از حلقه‌‌های تربیتی چند مسجد موفق دیدن کنیم، مربیان و سرگروه‌های آن مساجد در حالی که انجام صالحین را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی می‌‌کردند، امّا در عین حال انتقاد داشتند که چرا نمی‌‌توان در هر مسجد و پایگاه از یک حلقه یا بیشتر تشکیل داد؟ ادامه مطلب

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (2)

آسیب‌شناسی کار فرهنگی تربیتی (2)

آسیب سوم؛ منوط دانستن کار تربیتی به پول و امکانات
شرح مسئله: به گمان بعضی از افراد، بدون پول و امکانات، جریان صالحین در مساجد محتوم به شکست خواهد و کار کردن با دست خالی و بدون حمایت مسئولان حتی در مخیله این افراد نیز نمی‌‌گنجد. ادامه مطلب