لجاجت و سر سختی قوم ثمود

لجاجت و سر سختی قوم ثمود

چکیده: هرچند حضرت صالح (علیه السلام) قوم خود را به شیوه های مختلفی همچون معجره‌ی بیرون آوردن شتر از دل کوه به توحید و یگانه پرستی دعوت می‌نمود ولی این قوم لجوج و متکبر با بی‌عتنایی به آن نصایح خیرخواهانه و از بین بردن معجره‌ی الهی و با بیانی تمسخر آمیز که حاکی از جهل و عدم باور آنها به رسالت این پیامبر الهی بود عذاب زود هنگام را طلب می‌کردند. ادامه مطلب