هديه آسماني

هديه آسماني

داريم بر لب خود ‌در هر كجا بسم‌الله، ما را بود نگهدار از هر بلا بسم‌الله.
بچه‌ها سلام، حالتون خوبه؟ لبا خندونه؟ آماده باشيد تا به سؤالاتي كه مي‌پرسم زود زود جواب بدهيد.
1. ماه به زبان عربي چه مي‌شود؟                 قمر
2. كدام يك از صفات خداوند به معني بخشنده و مهربان است؟     رحمن
3. بهترين مخلوق خدا چه كسي است؟             انسان
4. نام يكي از شهرهاي استان مازندران به معني روشنايي است؟    نور
حالا با حرف اول كلمات به دست آمده يك كلمه بسازيد: آفرين!     قرآن

ادامه مطلب