قطره‌های نور(وضو)

قطره‌های نور(وضو)

سلام، حال شما خوب است! حواس‌ها جمع است؟ آماده اجرای برنامه هستید؟
حالا یک گل زیبا برای بچه‌ها آماده و باهوش می‌کشم و چند سؤال می‌پرسم و پاسخ‌ها را در گل‌برگ‌های گل می‌نویسم.
1. چشم چشم دو ابرو، در کدام قسمت بدن قرار دارد؟ صورت
2. مقابل بیداری چیست؟ خواب
3. آنچه که به چیز دیگر اضافه می‌شود چیست؟ مضاف

gol

ادامه مطلب