درس 4 (لباس نمازگزار)

درس 4 (لباس نمازگزار)

لباس نمازگزار

پوشش بدنمان در نماز چگونه باشد؟

وقتي که نماز مي‏خوانيم با خداي بزرگ و مهربان سخن مي‏گوييم. پس بايد بدن و لباسمان از آلودگي‏ها (چيزهاي نجس) پاک باشد. و بهتر است در نماز، پاکيزه‏ترين لباس هايمان را بپوشيم و به بدن و لباسمان عطر بزنيم و خود را خوشبو کنيم. دخترها بايد در حال نماز تمام بدنشان را بپوشانند ولي باز بدون صورت، دست ها و پاها (تا مچ) اشکالي ندارد. پس، در وقت نماز بايد لباس پاک بپوشيم و تمام بدنمان هم بايد پاک باشد. ادامه مطلب