محیط غالب

محیط غالب

محیط غالب

مدرسه، محله، خانواده، اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی و…

همه این محیط ها که گفته شد مکان و محمل تربیت افراد هستند اما نکته ای که بسیار مهم است و دانستن آن لازم…

ادامه مطلب