ویژگی‌های مربی در دوره ابتدایی

ویژگی‌های مربی در دوره ابتدایی

دوره ابتدایی دوره ای است که به لحاظ عاطفی، جسمانی و روانی، متربي در مرحله رشد قرار دارد. لازم است مربي و والدین با شناخت ویژگی‌های مختلف متربي در این دوره سنی درصدد رفع هرچه بهتر نیازهای مختلف آنها باشند…

ادامه مطلب

اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان

اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان

در مورد اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان است. من به شما عرض کنم که شما مربّی عزیز، شما که در کتابخانه با کودک مواجه میشوید، شما که قصّه میگویید،شما که کتاب میفرستید، شما که کتاب میخوانید و شما که در کار هنری و آفرینش هنری خودتان، آن کودک را مخاطب قرار میدهید، بدانید که الان درست روی نقطه‌ی اصلی و اساسی حرکت میکنید.

ادامه مطلب