مسخره کردن

مسخره کردن

بچه‌ها سلام. چه کسی می‌تواند راز این دایره‌ها را پیدا کند؟

برای پیدا کردن راز این دایره‌ها باید به سؤالات زیر جواب داده و پاسخها را در داخل دایره‌ها قرار دهیم.

48

ادامه مطلب