درس 5 (احکام)

درس 5 (احکام)

چه چيز هايي پاک کننده است؟

 اسلام براي پاک کردن نجس‏ها، راه ها و چيزهايي را معيّن کرده است مانند: آب‏ «آب» يکي از پاک کننده‏هاست و بسياري از چيزهاي نجس را پاک مي‏کند. براي پاک کردن چيز نجس، تنها تميز کردن آن کافي نست، بلکه پس از تميز کردن بايد آن را آب بکشيم. ادامه مطلب